contact our support team

contact our support team now!
ติดต่อสอบถาม สนใจสินค้าและบริการ หรือมีข้อสงสัยเราพร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมงาน โทร.064-1646435 sanookza.com

Mailing Address

sanookza.com
1, Empire Tower, South Sathorn Rd.,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Thailand

Phone: 064-1646435
Email: rendering99@gmail.com

Photo Gallery

more

Recent Posts

  • ความงาม 3 ประการที่ต้องมีในวรรณคดีไทย 1.งามผิวพรรณ ความงามทางผิวพรรณของนางในวรรณคดีนี้ มีทัศนะแตกต่างกันออกไปบ้างแต่ก็ยังคงมีความเรียบเนียนคล้ายกัน โดยส่วนมากแล้วผิวพรรณที่งามนี้มักจะมีความขาว หรือ เหลืองทองอ่อน ไม่คล้ำเป็นจุดด่างดำ 2.งามฟัน( งามทนต์ ) 3.งามทรวงอก (งามถัน )
  • สุนทรีย์ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นศัพท์คำใหม่ ที่บัญญัติขึ้นโดย โบมการ์เด็น (Alexander Gottieb Baumgarte) ซึ่งก่อนหน้าที่เป็นเวลา 2000 กว่าปี นักปราชญ์สมัยกรีก เช่น เพลโต อริสโตเติล กล่าวถึงแต่เรื่องความงามความสะเทือนใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกทางการรับรู้ (Sense Perception) ของมนุษย์ ปัญหาที่พวกเขาโต้เถียงกันได้แก่ ความงามคืออะไร ค่าของความงามนั้นเป็นจริงมีอยู่โดยตัวของมันเองหรือไม่ หรือว่าค่าของความงามเป็นเพียงความข้อความที่เราใช้กับสิ่งที่เราชอบ ความงามกับสิ่งที่งามสัมพันธ์กันอย่างไร มีมาตรการตายตัวอะไรหรือไม่ที่ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าสิ่งนั้นงามหรือไม่งาม สุนทรียศาสตร์นับว่าเป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา คุณค่า (Axiology) ในสมัยก่อนวิชานี้เป็นที่รู้จักกันในรูปของวิชา “ทฤษฎีแห่งความงาม” (Theory of Beauty)

Twitter

  • @SanookzaC ยินดีต้อนรับกลับสู่ทวิตเตอร์ ลงชื่อเข้าใช้ทันทีเพื่อตรวจสอบการแจ้งเตือนของคุณ เข้าร่วมบทสนทนา และตามทวีตจากผู้คนที่คุณติดตาม
  • Twitter #FREE ทวิตเตอร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 โดย แจ็ก ดอร์ซี, บิซ สโตน และอีวาน วิลเลียมส์ เจ้าของบริษัทอ็อบวีโออุส และต่อมาในเดือนกรกฎาคม ก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์สังคมออนไลน์
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทวิตเตอร์. เชื่อมต่อกับเพื่อนๆ ของคุณและผู้คนที่น่าสนใจ รับข่าวสารในสิ่งที่คุณสนใจอย่างทันท่วงที และติดตามเหตุการณ์ขณะที่กําลังเกิดขึ้นในเวลาจริงจากทุกมุมมอง http://sanookza.com

About

สุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความงาม ซึ่งอาจเป็นความงามในธรรมชาติหรือความงามทางศิลปะก็ได้ เพราะในผลงานทางศิลปะ เราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีความงามอยู่ด้วย นอกจากนี้สุนทรียศาสตร์ยังศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของการรับรู้ความงาม วิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของคุณลักษณะของความงาม คุณค่าของความงาม และรสนิยม วิชาที่ส่งเสริมให้สอบสวนและแสวงหาหลักเกณฑ์ของความงามสากลในลักษณะของรูปธรรมที่เห็นได้ชัด รับรู้ได้และชื่นชมได้ วิชาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ตรงของบุคคล สร้างพฤติกรรม ความพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทนในการปฏิบัติ เป็นความรู้สึกพอใจเฉพาะตน สามารถเผื่อแผ่เสนอแนะผู้อื่นให้มีอารมณ์ร่วมรู้สึกด้วยได้ วิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมตอบสนองของมนุษย์จากสิ่งเร้าภายนอกตามเงื่อนไขของสถานการณ์ เรื่องราวความเชื่อ และผลงานที่มนุษย์สร้าง

sanookza.com